Wszechświat i człowiek: czym jest rozumowanie antropiczne?

W niniejszym wykładzie John Barrow przypomina nam współczesny stan wiedzy na temat Wszechświata a do pytań o niego stosuje metodę rozumowania antropicznego.

O wykładzie

W niniejszym wykładzie John Barrow przypomina nam współczesny stan wiedzy na temat Wszechświata i stosuje metodę rozumowania antropicznego do pytań typu:

· Dlaczego Wszechświat jest tak duży?
· Dlaczego Wszechświat jest tak stary?
· Dlaczego Wszechświat jest tak zimny?
· Dlaczego Wszechświat jest tak pusty?

Poszukiwanie odpowiedzi na te – na pozór dziecinne, a jednak trudne i niezwykle poważne – pytania prowadzi nas przez krajobraz współczesnej myśli kosmologicznej, aż po jego najbardziej spekulatywne obszary, jak inflacja chaotyczna albo Wieloświat. Barrow nie definiuje, czym jest „rozumowanie antropiczne”, a jego wykład stanowi po prostu klarowną demonstrację, jak takie rozumowanie wygląda w praktyce.

Kategorie

  • Astronomia
  • Filozofia
  • Fizyka
  • Kosmologia

Wymagane umiejętności

Do uczestnictwa w wykładzie nie wymaga się żadnych wstępnych umiejętności.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Barrow

Zapisz się

Prowadzący

prof. John Barrow


John Barrow to wybitny angielski kosmolog, jeden z głównych twórców i popularyzatorów „rozumowania antropicznego” – specyficznego sposobu zmagania się z pytaniami o przyczyny, dla których Wszechświat jest taki, jaki jest. Odpowiedzi te są silnie umotywowane naukowo, a jednak mają bardzo poważne konsekwencje światopoglądowe.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Łukasz Lamża


Łukasz Lamża (ur. 1985) - filozof przyrody i popularyzator nauki, specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek "Przekrój przez Wszechświat" (CC Press, 2014) oraz "Granice Kosmosu - granice kosmologii" (CC Press, 2015). Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Bieżące informacje o spotkaniach i wykładach popularnonaukowych, opublikowanych artykułach oraz inne aktualności dostępne są pod adresem: http://facebook.com/co.robi.lukasz.lamza.

/GetMaterial.action?get=