Wszechświat, entropia i Konforemna Kosmologia Cykliczna

Wybitny matematyk i kosmolog - Roger Penrose - przystępnie wprowadza w problematykę Konforemnej Kosmologii Cyklicznej, rysując nowy, spekulatywny obraz Wszechświata.

O wykładzie

Celem tego wykładu jest przedstawienie hipotezy Konforemnej Kosmologii Cyklicznej (Conformal Cyclic Cosmology, CCC) Rogera Penrose’a. Jest to teoria rozszerzająca nasze obecne rozumienie Wszechświata, proponująca istnienie szeregu kolejno istniejących po sobie wszechświatów, w których kres jednego utożsamiany jest z Wielkim Wybuchem kolejnego. Znaczna część wykładu poświęcona jest jednak przybliżeniu współczesnego stanu wiedzy o Kosmosie, zwłaszcza ze względu na drugie prawo termodynamiki, czyli nieuchronny wzrost entropii Wszechświata. Wybitny matematyk i kosmolog Roger Penrose przystępnie wprowadza w te zagadnienia, rysując nowy, spekulatywny obraz Wszechświata.

Kategorie

  • Fizyka
  • Kosmologia
  • Astronomia
  • Filozofia Przyrody

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Penrose

Zapisz się

Prowadzący

prof. Roger Penrose


Brytyjski fizyk, kosmolog i matematyk, zainteresowany również naturą umysłu. Profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, a także członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. Znany przede wszystkim z udowodnienia twierdzeń o osobliwościach w ogólnej teorii względności (czego dokonał wraz ze Stephenem Hawkingiem), a także teorii twistorów, która stanowi podstawę jego podejścia do kwantowej grawitacji. Autor wielu wpływowych artykułów naukowych i książek, takich jak "Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach fizyki", "Makroświat, mikroświat i ludzki umysł", "Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości" oraz "Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem" oraz "Cykle Czasu. Nowy niezwykły obraz wszechświata".

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Łukasz Lamża


Łukasz Lamża (ur. 1985) - filozof przyrody i popularyzator nauki, specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek "Przekrój przez Wszechświat" (CC Press, 2014) oraz "Granice Kosmosu - granice kosmologii" (CC Press, 2015). Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Bieżące informacje o spotkaniach i wykładach popularnonaukowych, opublikowanych artykułach oraz inne aktualności dostępne są pod adresem: http://facebook.com/co.robi.lukasz.lamza.

/GetMaterial.action?get=