Wolna wola czy samokontrola?

Czy wolna wola istnieje? Czym jest samokontrola? Czy pojęcie "wolna wola" powinniśmy zastąpić "samokontrolą"? W jaki sposób nauki empiryczne mogą pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania?

O wykładzie

W wykładzie prof. Patricia Churchland, uznany autorytet z zakresu filozofii umysłu oraz neurofilozofii, zastanawia się nad charakterem relacji pomiędzy pojęciami "wolna wola" oraz "samokontrola". Rozważa, czy pierwsze z nich powinniśmy zastąpić "samokontrolą".

Istotne w tym kontekście wydaje się pytanie, czy to, co tradycyjnie określano mianem "wolnej woli", w ogóle istnieje. Ten problem, analizowany przez filozofów od stuleci, zyskuje nowe znaczenie w związku z dynamicznym rozwojem nauronauki, z jakim mamy do czynienia od kilku dziesięcioleci. Prof. Churchland posiłkuje się licznymi wynikami badań empirycznych, by z interdyscyplinarnej perspektywy podjąć reflaksję na temat natury podejmowanych przez nas decyzji i pokazać, w jaki sposób posługiwanie się pojęciem "samokontrola" może przyczynić się do rozwoju naszej wiedzy dotyczącej sposobów podejmowania decyzji. Zarysowuje też znaczenie tego problemu dla prawa, w szczególności kwestii odpowiedzialności karnej.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

  • Filozofia
  • Neuroscience

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WoWoCzSa

Zapisz się

Prowadzący

prof. Patricia Churchland


Patricia S. Churchland – profesor nauk kognitywnych i filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (UCSD), współpracuje również z Salk Institute for Biological Studies. Jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych badaczek umysłu i poznania. Wraz z mężem – Paulem M. Churchlandem – spopularyzowała „neurofilozofię”: dziedzinę, w ramach której tradycyjne problemy filozoficzne podejmowane są w oparciu o najnowsze wyniki badań nad działaniem mózgu.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

/GetMaterial.action?get=