Wolna wola a świadomość

Czy nasze działania są wynikiem świadomych procesów decyzyjnych? W jaki sposób badania neurobiologiczne wpływają na rozumienie woli?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • NeWoWo
 • 3  materiały filmowe
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Wykład profesora Patricka Haggarda dotyczy problematyki woli w kontekście świadomości podejmowanych przez nas działań. 

Choć posiadamy silne przekonanie, że nasze działania są wynikiem decyzji, które sami podejmujemy, to obraz, jaki wyłania się z ustaleń eksperymentalnych, podważa tę potoczną wizję mechanizmów poznawczych. Nie oznacza to jednak, że "wolna wola to iluzja", ani że każdy wybór, jaki podejmujemy, ma charakter przypadkowy. Mimo że klasyczny model wolicjonalnego działania, zgodnie z którym intencja poprzedza decyzję, a decyzja działanie, nie znajduje oparcia w uzyskiwanych wynikach, to tego rodzaju radykalne wnioski byłyby nieadekwatne. 

W wykładzie omówione zostają liczne badania z ostatnich lat, które wpływają na współczesną wizję woli, a także na rozumienie świadomości. Istotne miejsce w rozważaniach prof. Haggarda odgrywają również eksperymenty dotyczące poczucia sprawczości, wiążącego się ze zmianami, jakich dokonujemy w świecie zewnętrznym. Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Wprowadzenie do wykładu
 2. Czym jest wola?
 3. Lektura uzupełniająca: wola
 4. Test
 5. Wolicjonalne działanie a świadomość
 6. Lektura uzupełniająca: behawioryzm
 7. Lektura uzupełniająca: eksperyment Libeta
 8. Lektura uzupełniająca: potencjał gotowości
 9. Test
 10. Poczucie sprawczości
 11. Lektura uzupełniająca: poczucie sprawczości w ludzkim mózgu
 12. Test

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

prof. Patrick Haggard

Profesor neuronauki poznawczej na University College London. Zajmuje się przede wszystkim badaniem neuronalnego podłoża działań wolicjonalnych oraz sposobu, w jaki mózg wytwarza reprezentację ciała jako obiektu fizycznego.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej