Umysł, współpraca i komunikacja: perspektywa ewolucyjna

Profesor Peter Gärdenfors wskazuje jak krzyżowały się ewolucyjne ścieżki rozwoju ludzkiego umysłu, współpracy i komunikacji.

O wykładzie

Jakie zdolności poznawcze umożliwiają nam podjęcie wspólnych wysiłków, których efekty wyróżniają nas spośród wszystkich zwierząt na Ziemi? Czym komunikacja ludzka różni się od zwierzęcej? Dlaczego czasem pomagamy bezinteresownie innym, a inni niekiedy pomagają nam? Jak wyglądały początki języka? Jak krzyżowały się ewolucyjne ścieżki rozwoju umysłu, współpracy i komunikacji?

Szwedzki kognitywista i filozof profesor Peter Gärdenfors stara się odpowiedzieć na te pytania wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii ewolucyjnej, archeologii, jęzkoznawstwa i teorii komunikacji.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

  • Ewolucja
  • Filozofia
  • Kognitywistyka

Wymagane umiejętności

Wykład przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tytułową tematyką.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: UmWsIKoPeEw

Zapisz się

Prowadzący

prof. Peter Gärdenfors


Profesor nauk kognitywnych na Uniwersytecie w Lund, członek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Znany przede wszystkim ze swojego wkładu do logiki i filozofii jako jeden ze współautorów teorii zmiany przekonań oraz do kognitywistyki jako twórca teorii przestrzeni pojęciowych. Autor książek takich jak: Conceptual Spaces: The Geometry of Thought (MIT Press 2000), The Dynamics of Thought (Springer 2005), The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces (MIT Press 2014) oraz wydanej w Polsce Jak Homo stał się sapiens: O ewolucji myślenia (Wyd. Czarna Owca 2010).

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Kinga Wołoszyn


Psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania dotyczące uwagi i przetwarzania bodźców emocjonalnych, interesuje się prymatologią.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

red. Łukasz Kwiatek


Łukasz Kwiatek jest redaktorem Działu Nauka "Tygodnika Powszechnego", członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i doktorantem na Wydziale Filozoficznym UPJPII.

/GetMaterial.action?get=