Umysł, współpraca i komunikacja: perspektywa ewolucyjna

Profesor Peter Gärdenfors wskazuje jak krzyżowały się ewolucyjne ścieżki rozwoju ludzkiego umysłu, współpracy i komunikacji.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • UmWsIKoPeEw
 • 5  materiałów filmowych
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Jakie zdolności poznawcze umożliwiają nam podjęcie wspólnych wysiłków, których efekty wyróżniają nas spośród wszystkich zwierząt na Ziemi? Czym komunikacja ludzka różni się od zwierzęcej? Dlaczego czasem pomagamy bezinteresownie innym, a inni niekiedy pomagają nam? Jak wyglądały początki języka? Jak krzyżowały się ewolucyjne ścieżki rozwoju umysłu, współpracy i komunikacji?

Szwedzki kognitywista i filozof profesor Peter Gärdenfors stara się odpowiedzieć na te pytania wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii ewolucyjnej, archeologii, jęzkoznawstwa i teorii komunikacji.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Część 1: Umysł
 2. Część 2: Komunikacja
 3. Część 3: Kooperacja
 4. Część 4: Koewolucja
 5. Test sprawdzający wiedzę
 6. Materiał dodatkowy: teoria umysłu u zwierząt? (Łukasz Kwiatek)
 7. Lektura dodatkowa: Od zmysłów do samoświadomości
 8. Lektura dodatkowa: Język według Petera Gärdenforsa
 9. Propozycje dalszych lektur

Wymagane umiejętności

Wykład przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tytułową tematyką.

Wykładowcy

prof. Peter Gärdenfors

Profesor nauk kognitywnych na Uniwersytecie w Lund. Współautor teorii zmiany przekonań (w logice i filozofii) oraz twórca teorii przestrzeni pojęciowych.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki oraz interakcji między poznaniem i technologią. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

mgr Kinga Wołoszyn

Doktorantka w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania dotyczące uwagi i przetwarzania bodźców emocjonalnych.

Czytaj więcej

mgr Łukasz Kwiatek

Filozof i dziennikarz, kierownik Działu Nauka "Tygodnika Powszechnego". Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. 

Czytaj więcej