Copernicus Festival

Umysł, neuronauki i prawo

Jakie znaczenie dla prawa mają neuronauki? Czy mogą one być źródłem nowej rewolucji w teorii i praktyce prawniczej?

O wykładzie

Wykład wygłoszony przez Francisa X. Shena dotyczy nowej, szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest neurolaw (w języku polskim można spotkać sformułowania neuroprawo albo prawo i neuronauka). Znajduje się ona na pograniczu prawa i neuronauki, co oznacza, że jej przedstawicieli interesuje badanie tego, w jaki sposób nowa wiedza naukowa dotycząca funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego może wpłynąć na prawo.

Francis Shen wskazuje, że rola neuronauk w prawie może w przyszłości okazać się zbliżona do tej, jaką obecnie odgrywa w nim ekonomia (szczególnie w kontekście prawa amerykańskiego). Przedstawiając wybrane aspekty neurolaw, odwołuje się do kilku przykładów historycznych. Pozwala to na podkreślenie roli refleksji metodologicznej jako istotnego elementu tego rodzaju rozważań.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

  • Neuroscience
  • Neurobiologia
  • Nauki prawne

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: PrINe

Zapisz się

Prowadzący

prof. Francis Shen


Profesor prawa, wykładowca na Uniwersytecie Minessoty w amerykańskim Minneapolis, gdzie kieruje Shen Neurolaw Lab. Członek MacArthur Foundation Research Network on Law and Neuroscience. Zajmuje się głównie problematyką relacji między prawem a neuronaukami, w szczególności wpływem wiedzy naukowej na rozstrzyganie problemów prawnych. Jest autorem pierwszego amerykańskiego podręcznika z zakresu neuronauki i prawa, publikował ponadto teksty poświęcone jej znaczeniu dla szczegółowych zagadnień prawnych, takich jak kara, problematyka deliktów czy kwestie związane z legislacją (stanowieniem prawa). 

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

/GetMaterial.action?get=