Światopogląd teistyczny z perspektywy nauki

Dlaczego nauka nie wyklucza istnienia Boga? Czy wyjaśnianie naukowe i wyjaśnianie teologiczne mogą się uzupełniać? Między innymi na te pytania odpowiada niniejszy wykład, oparty na nagraniach wypowiedzi Johna Lennoxa.

O wykładzie

Dlaczego nauka nie wyklucza istnienia Boga? Czy wyjaśnianie naukowe i wyjaśnianie teologiczne mogą się uzupełniać? Dlaczego nauka narodziła się w obrębie kultury chrześcijańskiej? Czy istnieje „ostateczny poziom rzeczywistości”?
Niniejszy wykład specjalny poświęcony jest zagadnieniu szeroko dyskutowanemu wśród publicystów oraz popularyzatorów nauki – światopoglądowemu napięciu pomiędzy teizmem i ateizmem oraz roli nauki w tym sporze. Na całość składają się nagrania fragmentów wykładów Johna Lennoxa, profesora matematyki na Uniwersytecie w Oxfrodzie oraz publicysty i apologety teizmu, uzupełnione esejami naukowymi oraz artykułami popularnonaukowymi. Wykład składa się z następujących modułów: „Napięcie światopoglądowe”, „Chrześcijaństwo a narodziny nauki”, „Bóg luk”, „Poziomy wyjaśniania”, „Ostateczna rzeczywistość”, „Semantyka stworzenia”, „Przeciw neodarwinizmowi”, „Bóg całego spektaklu”, z których każdy zakończony jest zestawem pytań kontrolnych. Przystąpienie do wykładu nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Kategorie

  • Filozofia
  • Teologia

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Lennox

Zapisz się

Prowadzący

prof. John Lennox


John Lennox jest profesorem matematyki na Uniwersytecie w Oxfordzie, zajmuje się również badaniem relacji pomiędzy nauką a religią. Autor kilku książek poświęconych apologetyce teizmu, uczestnik wielu publicznych dyskusji z Nowymi Ateistami, m.in. Richardem Dawkinsem i Christopherem Hitchensem.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

red. Łukasz Kwiatek


Łukasz Kwiatek jest redaktorem Działu Nauka "Tygodnika Powszechnego", członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i doktorantem na Wydziale Filozoficznym UPJPII.

/GetMaterial.action?get=