Świadomość a emocje

Jaką rolę w procesach umysłowych ogrywają emocje? W jaki sposób badania nad emocjami wpływają na nasze rozumienie świadomości?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • ŚwAEm
 • 3  materiały filmowe
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Wykład Josepha LeDoux, jednego z najbardziej wpływowych neuronaukowców zajmujących się problematyką emocji, dotyczy najnowszych ustaleń na temat neuronalnego podłoża emocji, ze szczególnym uwzględnieniem strachu. W myśleniu o funkcjonowaniu układu nerwowego przyjął się pogląd, zgodnie z którym jądro migdałowate (amygdala) stanowi "ośrodek strachu". Choć rzeczywiście ten ośrodek mózgu odgrywa istotną rolę m.in. w przetwarzaniu emocji, to takie stanowisko nie jest w pełni adekwatne. W wykładzie poruszona została również problematyka leczenia zaburzeń lękowych. Omówiono kilka metod badania leków, które mają wpływać na zmniejszenie poziomu odczuwanego lęku oraz wskazano niektóre źródła niepowodzeń w farmakoterapii tych zaburzeń.

Zasadniczym tematem wykładu jest jednak relacja między badaniami nad świadomością a neurobiologią emocji. Profesor LeDoux podkreśla, że bez jaźni, bez świadomości nie ma poczucia strachu – emocji strachu. Istnieją jedynie reakcje na zagrożenia, jakie organizm napotyka w świecie zewnętrznym. Tym samym, zrozumienie świadomości pozwoli nam na zrozumienie emocji. Natomiast postęp w wyjaśnianiu mechanizmów neuronalnych związanych z emocjami przyczynia się do rozwikłania zagadki świadomości.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Wprowadzenie do wykładu
 2. Emocje a badania nad świadomością
 3. Lektura: genealogia emocji
 4. Lektura 2: zmodyfikowane pojęcie świadomości
 5. Materiał uzupełniający: wykład Patricka Haggarda
 6. Test
 7. Strach i lęk
 8. Lektura: związek strachu z lękiem
 9. Test
 10. Kognitywne teorie emocji a rozumienie świadomości
 11. Lektura: problem świadomości
 12. Test

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

prof. Joseph LeDoux

Profesor na Uniwersytecie Nowojorskim oraz dyrektor Emotional Brain Institute. Jego badania koncentrują się na biologicznych podstawach emocji i pamięci, w szczególności na mózgowych mechanizmach lęku.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej