Percepcja, myślenie, świadomość

Jaka jest relacja między percepcją, myśleniem i świadomością? Jak badania dotyczące percepcji wpisują się w analizy problemu świadomości?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Pe
 • 5  materiałów filmowych
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Wykład dotyczy relacji między percepcją a świadomością. Profesor Ned Block twierdzi, że kluczem do właściwego przedstawienia problemu świadomości jest zrozumienie tego, jak przebiega percepcja. Co więcej, argumentuje on na rzecz tezy, zgodnie z którą świadoma percepcja ma charakter niepojęciowy i obrazowy, co ujawnia fałszywość kognitywnych teorii świadomości, takich jak np. teoria myśli wyższego rzędu (HOT theory), proponowana przez Davida Rosenthala. 

W trakcie wykładu Block odwołuje się do rozmaitych ustaleń empirycznych, dotyczących zarówno zachowań zwierząt (np. os), jak i do eksperymentów dotyczących percepcji niemowląt, wplatając je w swoją filozoficzną argumentację przeciwko kognitywnym teoriom świadomości i świadomej percepcji.


Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Program

 1. Wprowadzenie do wykładu
 2. test
 3. Kwestie terminologiczne: percepcja, pojęcia, świadomość
 4. Lektury uzupełniające
 5. Materiał uzupełniający: eksperyment Brunera i Postmana
 6. Test
 7. Percepcja a poznanie
 8. Lektura: wywiad z Anną Franklin
 9. Lektura 2: nieświadoma percepcja
 10. Lektura 3: eksperyment Payne'a
 11. Test
 12. Niepojęciowość percepcji a świadomość
 13. Lektura: teoria myśli wyższego rzędu
 14. Lektura 2: niepojęciowa treść percepcji
 15. Test

Wymagane umiejętności

Brak wymaganych umiejętności wstępnych koniecznych do uczestnictwa w wykładzie.

Wykładowcy

prof. Ned Block

Profesor psychologii i filozofii na Uniwersytecie Nowojorskim. Specjalizuje się w filozofii umysłu, filozofii nauk kognitywnych oraz w badaniach nad percepcją i świadomością.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej