Percepcja, myślenie, świadomość

Jaka jest relacja między percepcją, myśleniem i świadomością? Jak badania dotyczące percepcji wpisują się w analizy problemu świadomości?

O wykładzie

Wykład dotyczy relacji między percepcją a świadomością. Profesor Ned Block twierdzi, że kluczem do właściwego przedstawienia problemu świadomości jest zrozumienie tego, jak przebiega percepcja. Co więcej, argumentuje on na rzecz tezy, zgodnie z którą świadoma percepcja ma charakter niepojęciowy i obrazowy, co ujawnia fałszywość kognitywnych teorii świadomości, takich jak np. teoria myśli wyższego rzędu (HOT theory), proponowana przez Davida Rosenthala. 

W trakcie wykładu Block odwołuje się do rozmaitych ustaleń empirycznych, dotyczących zarówno zachowań zwierząt (np. os), jak i do eksperymentów dotyczących percepcji niemowląt, wplatając je w swoją filozoficzną argumentację przeciwko kognitywnym teoriom świadomości i świadomej percepcji.


Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Kategorie

  • Neuroscience
  • Kognitywistyka
  • Filozofia

Wymagane umiejętności

Brak wymaganych umiejętności wstępnych koniecznych do uczestnictwa w wykładzie.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: Pe

Zapisz się

Prowadzący

prof. Ned Block


Profesor psychologii i filozofii na Uniwersytecie Nowojorskim. Specjalizuje się w filozofii umysłu, filozofii nauk kognitywnych oraz w badaniach nad percepcją i świadomością.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec


Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

/GetMaterial.action?get=