Percepcja, myślenie, świadomość

Jaka jest relacja między percepcją, myśleniem i świadomością? Jak badania dotyczące percepcji wpisują się w analizy problemu świadomości?

O wykładzie

Wykład dotyczy relacji między percepcją a świadomością. Profesor Ned Block twierdzi, że kluczem do właściwego przedstawienia problemu świadomości jest zrozumienie tego, jak przebiega percepcja. Co więcej, argumentuje on na rzecz tezy, zgodnie z którą świadoma percepcja ma charakter niepojęciowy i obrazowy, co ujawnia fałszywość kognitywnych teorii świadomości, takich jak np. teoria myśli wyższego rzędu (HOT theory), proponowana przez Davida Rosenthala. 

W trakcie wykładu Block odwołuje się do rozmaitych ustaleń empirycznych, dotyczących zarówno zachowań zwierząt (np. os), jak i do eksperymentów dotyczących percepcji niemowląt, wplatając je w swoją filozoficzną argumentację przeciwko kognitywnym teoriom świadomości i świadomej percepcji.


Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Kategorie

  • Neuroscience
  • Kognitywistyka
  • Filozofia

Wymagane umiejętności

Brak wymaganych umiejętności wstępnych koniecznych do uczestnictwa w wykładzie.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: Pe

Zapisz się

Prowadzący

prof. Ned Block


Amerykański filozof. Doktorat pod kierunkiem Hilary'ego Putnama obronił na Uniwersytecie Harvarda. Specjalizuje się w filozofii umysłu, filozofii nauk kognitywnych oraz w badaniach nad percepcją i świadomością. Obecnie pracuje na New York University. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu filozofii i kognitywistyki, opublikowanych w czasopismach takich jak: Philosophical Transactions of the Royal Society B, Science, The Behavioral and Brain Sciences, Philosophy and Phenomenological Research, Trends in Cognitive Sciences czy The Philosophical Review. Jego prace były jak dotąd cytowane ponad 17.000 razy.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

/GetMaterial.action?get=