Neuronauka a przyczynowanie mentalne

W jaki sposób to, co fizyczne wpływa na to, co mentalne? Czy jest możliwe, by nasza intencja wpływała na świat fizyczny? Czy nauka może dowieść tego, że sfera umysłowa nie posiada mocy przyczynowych?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • NeAPrMe
 • 6  materiałów filmowych
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

W jaki sposób to, co fizyczne wpływa na to, co mentalne? Czy jest możliwe, by nasza intencja wpływała na świat fizyczny? Czy nauka może dowieść tego, że sfera umysłowa nie posiada mocy przyczynowych?

Te i inne pytania rozważa Richard Swinburne, emerytowany profesor filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego. W wykładzie przedstawia swój sposób rozumienia kwestii takich jak rozróżnienie umysłowy (mentalny) - fizyczny, epifenomenalizm czy determinizm, a także porusza kilka zagadnień z zakresu epistemologii. Co jednak kluczowe, prezentuje swój argument dotyczący braku możliwości naukowego wykazania słusznosci epifenomenalizmu - stanowiska, które neguje możliwość oddziaływania umysłu na świat fizyczny. Argument ten jest niewątpliwie ciekawy, choć - jak z pewnością zauważą słuchacze wykładu - bardzo kontrowersyjny.


Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Zdarzenia fizyczne i umysłowe
 2. Test
 3. Materiał uzupełniający I
 4. Materiał uzupełniający II
 5. Czynniki podważające
 6. Test
 7. Przyczynowość i przekonania
 8. Materiał uzupełniający
 9. Test
 10. Przyczynowanie mentalne
 11. Test
 12. Materiał uzupełniający
 13. Neuronauka i epifenomenalizm
 14. Test

Wykładowcy

prof. Richard Swinburne

Emerytowany profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego. Zajmuje się filozofią religii oraz filozofią nauki.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej