Neuronauka a przyczynowanie mentalne

W jaki sposób to, co fizyczne wpływa na to, co mentalne? Czy jest możliwe, by nasza intencja wpływała na świat fizyczny? Czy nauka może dowieść tego, że sfera umysłowa nie posiada mocy przyczynowych?

O wykładzie

W jaki sposób to, co fizyczne wpływa na to, co mentalne? Czy jest możliwe, by nasza intencja wpływała na świat fizyczny? Czy nauka może dowieść tego, że sfera umysłowa nie posiada mocy przyczynowych?
Te i inne pytania rozważa Richard Swinburne, emerytowany profesor filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego. W wykładzie przedstawia swój sposób rozumienia kwestii takich jak rozróżnienie umysłowy (mentalny) - fizyczny, epifenomenalizm czy determinizm, a także porusza kilka zagadnień z zakresu epistemologii. Co jednak kluczowe, prezentuje swój argument dotyczący braku możliwości naukowego wykazania słusznosci epifenomenalizmu - stanowiska, które neguje możliwość oddziaływania umysłu na świat fizyczny. Jest on niewątpliwie ciekawy, choć - jak z pewnością zauważą słuchacze wykładu - bardzo kontrowersyjny.


Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę otrzymanych przez Fundację Centrum Kopernika w 2017 roku.

Kategorie

  • Filozofia
  • Neuroscience

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: NeAPrMe

Zapisz się

Prowadzący

prof. Richard Swinburne


Richard Swinburne - brytyjski filozof, emerytowany profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jego publikacje dotyczą przede wszystkim filozofii religii oraz filozofii nauki. Zajmuje się głównie problematyką filozofii chrześcijańskiej, jest też autorem argumentów na rzecz teizmu (jednym z najlepiej znanych jest argument probablistyczny, w którym wykazuje, że teizm jest bardziej prawdopodobny niż ateizm). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://users.ox.ac.uk/~orie0087/

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

/GetMaterial.action?get=