Nauka a humanistyka

Profesor John Gray, światowej sławy filozof i politolog zadaje pytanie: czy humanistyka może być uprawiana na wzór nauki?

O wykładzie

Rozważając relacje współczesnej nauki i humanistyki profesor John Gray odwołuje się do ewolucji nauki, filozofii oraz myśli politycznej i społecznej. Twierdzi, że kluczem do zrozumienia tych relacji jest uświadomienie sobie trzech kwestii: granic nauk przyrodniczych i samej metody naukowej, zwodniczości idei modernizacji i postępu, a także religijnego rodowodu pojęć funkcjonujących w dyskursie świeckim. W szczególności twierdzi on, że fiasko ekonomizmu, czyli próby ekonomicznego modelowania zachowań człowieka, pokazuje, że we współczesnej kulturze jest wciąż miejsce na humanistyczną refleksję nad naturą ludzką. Pokazuje, że skutki dążenia do nowoczesności, motywowane postępem w naukach ścisłych i technice, skutkować mogą nie tylko ugruntowaniem demokracji, ale również totalitaryzmem. Twierdzi wreszcie, że we współczesnej kulturze funkcjonują świeckie mity, warunkujące nasze rozumienie świata oraz samej nauki.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

  • Filozofia
  • Historia Nauki

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: NaAHu

Zapisz się

Prowadzący

prof. John Gray


Angielski filozof i politolog, jeden z najbardziej znanych i wpływowych współczesnych teoretyków polityki i społeczeństwa. Jest Profesorem Myśli Europejskiej w London School of Economics and Political Science, wykładał na uniwersytetach Oksfordzkim, Harvarda i Yale. Do połowy lat osiemdziesiątych rozwijał klasyczny liberalizm ekonomiczny, popierając politykę Margaret Thatcher, jednak później stał się krytykiem oświeceniowych idei postępu, humanizmu i scjentyzmu, a także nieograniczenie wolnego rynku. Choć współcześnie często określa się go jako postliberała, w istocie propaguje idee umiarkowanego liberalizmu, rozumianego jako poszukiwanie „modus vivendi” w świecie zdominowanym przez nieuniknione konflikty wartości. W języku polskim ukazały się jego książki, takie jak: „Liberalizm”, „Słomiany psy”, „Po liberalizmie”, „Czarna msza”, „Dwie twarze liberalizmu”, „Herezje” oraz „Al-Kaida i korzenie nowoczesności”.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Kinga Wołoszyn


Psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania dotyczące uwagi i przetwarzania bodźców emocjonalnych, interesuje się prymatologią.

/GetMaterial.action?get=