Nasz mózg emocjonalny

W niniejszym wykładzie prof. Joseph LeDoux przybliża nam swoją fascynującą teorię, która pozwala spojrzeć na zagadnienie emocji inaczej niż zwykle.

O wykładzie

W niniejszym wykładzie prof. Joseph LeDoux przybliża nam swoją fascynującą teorię, która pozwala spojrzeć na zagadnienie emocji inaczej niż zwykle. W pierwszej części wykładu mówi o tym, czym są emocje, dlaczego są ważne i dlaczego stały się tematem jego badań. Następnie porusza kwestię tego, jakie aspekty emocji można badać u zwierząt, żeby dowiedzieć się więcej na temat mózgowego podłoża ludzkich emocji. Omawia swojąkoncepcję, zgodnie z którą emocje powstają w wyniku aktywności mózgowych systemów, które pełnią podstawowe funkcje służące przetrwaniu, takie jak obrona przed zagrożeniem, czy odżywianie. Szczegółowo wyjaśnia jak działa jeden z tych systemów – system obrony przez niebezpieczeństwem, omawiając rolę ciała migdałowatego w jego działaniu. Na końcu opowiada o kilku obszarach, prowadzonych obecnie badań, w których między innymi stosuje się nowoczesne, wyrafinowane metody oraz poszukuje sposobów na zwiększenie skuteczności terapii zaburzeń lękowych.

Kategorie

  • Neuroscience

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Ledoux

Zapisz się

Prowadzący

prof. Joseph LeDoux


Joseph LeDoux jest amerykańskim neuronaukowcem. Jego badania koncentują się przede wszystkim na biologicznych podstawach emocji i pamięci, w szczególności na mózgowych mechanizmach lęku. Jest profesorem na Uniwersytecie Nowojorskim oraz dyrektorem Emotional Brain Institute. Autor m.in. licznych artykułów i książek, takich jak „Mózg emocjonalny”, „Synaptic self” oraz, „Anxious” („Lęk").

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Kinga Wołoszyn


Psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania dotyczące uwagi i przetwarzania bodźców emocjonalnych, interesuje się prymatologią.

/GetMaterial.action?get=