Mózgowe podłoże decyzji moralnych

W jaki sposób uszkodzenia mózgu wpływają na osądy moralne? Co dylematy etyczne mówią o ocenach, których dokonujemy każdego dnia?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • MóPoDeMo
 • 4  materiały filmowe
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Wykład dotyczy neuronalnego podłoża naszych decyzji moralnych, czyli tego, w jaki sposób mózg przetwarza informacje związane z wydawaniem osądów moralnych. Profesor Giuseppe di Pellegrino przedstawia w nim wyniki kilku badań przeprowadzonych na pacjentach, którzy w wyniku różnych zdarzeń doznali uszkodzenia brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej. Okazało się, że w znacząco różny sposób odpowiadają oni na pytania dotyczące oceny, czy określone zachowanie było właściwe. 

Scenariusze przedstawione badanym dotyczyły dylematów moralnych, czyli sytuacji, w których nie istnieje jedno, właściwe rozwiązanie. Jednym z najbardziej znanych jest tzw. dylemat wagonika. Pacjenci mieli ocenić, czy zachowanie polegające na pozbawieniu życia jednej osoby dla uratowania większej ilości ludzi jest odpowiednie.

Co ważne, w przypadku wielu przeprowadzonych eksperymentów, odpowiedzi i czasy reakcji były różne w przypadku osób zdrowych i tych, których mózgi były uszkodzone.
W świetle wyjaśnienia tego zjawiska, jakie przedstawia prof. di Pellegrino, wiąże się to z upośledzeniem umiejętności przewidywania i symulowania przyszłości, co stanowi skutek lezji obszaru brzuszno-przyśrodkowego.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Wprowadzenie do wykładu
 2. Neuronalne korelaty procesów decyzyjnych
 3. Lektura uzupełniająca
 4. Lektura uzupełniająca II
 5. Test
 6. Decyzje moralne a uszkodzenia mózgu
 7. Lektura uzupełniająca
 8. Test
 9. Decyzje moralne a emocje i symulacje przyszłości
 10. Materiał uzupełniający
 11. Test

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

prof. Giuseppe di Pellegrino

Profesor neuronauki poznawczej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Bolońskiego. Zajmuje się badaniem kontroli poznawczej i mechanizmów podejmowania decyzji.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej