Mózgowe podłoże decyzji moralnych

W jaki sposób uszkodzenia mózgu wpływają na osądy moralne? Co dylematy etyczne mówią o ocenach, których dokonujemy każdego dnia?

O wykładzie

Wykład dotyczy neuronalnego podłoża naszych decyzji moralnych, czyli tego, w jaki sposób mózg przetwarza informacje związane z wydawaniem osądów moralnych. Profesor Giuseppe di Pellegrino przedstawia w nim wyniki kilku badań przeprowadzonych na pacjentach, którzy w wyniku różnych zdarzeń doznali uszkodzenia brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej. Okazało się, że w znacząco różny sposób odpowiadają oni na pytania dotyczące oceny, czy określone zachowanie było właściwe. 

Scenariusze przedstawione badanym dotyczyły dylematów moralnych, czyli sytuacji, w których nie istnieje jedno, właściwe rozwiązanie. Jednym z najbardziej znanych jest tzw. dylemat wagonika. Pacjenci mieli ocenić, czy zachowanie polegające na pozbawieniu życia jednej osoby dla uratowania większej ilości ludzi jest odpowiednie.

Co ważne, w przypadku wielu przeprowadzonych eksperymentów, odpowiedzi i czasy reakcji były różne w przypadku osób zdrowych i tych, których mózgi były uszkodzone.
W świetle wyjaśnienia tego zjawiska, jakie przedstawia prof. di Pellegrino, wiąże się to z upośledzeniem umiejętności przewidywania i symulowania przyszłości, co stanowi skutek lezji obszaru brzuszno-przyśrodkowego.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę otrzymanych przez Fundację Centrum Kopernika w 2017 roku.

Kategorie

  • Neurobiologia
  • Filozofia
  • Psychologia

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: MóPoDeMo

Zapisz się

Prowadzący

prof. Giuseppe di PellegrinoGiuseppe di Pellegrino jest profesorem neuronauki poznawczej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Bolońskiego. Prowadził badania z zakresu psychologii i neuronauki w wielu laboratoriach na całym swiecie, analizując neuronalne i poznawcze mechanizmy uwagi i reprezentacji przestrzeni. Jego obecne badania dotyczą głównie kontroli poznawczej i mechanizmów podejmowania decyzji. Jest autorem wielu publikacji, cytowanych około 9000 razy.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, doktorant w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na WPiA UJ oraz członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa oraz filozofią umysłu.

/GetMaterial.action?get=