Mózg i moralność

W wykładzie Mózg i moralność profesor Patricia Churchland podejmuje zagadnienie biologicznych podstaw opieki, zaufania i współpracy.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • WG Chu
 • 8  materiałów filmowych
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

W wykładzie Mózg i moralność profesor Patricia Churchland podejmuje zagadnienie biologicznych podstaw opieki, zaufania i współpracy. Podążając za Karolem Darwinem, przedstawia ona ewolucyjną ścieżkę uspołecznienia, na końcu której znajdują się zachowania określane powszechnie jako moralne. Ludzka moralność nie polega jej zdaniem na zaprzeczeniu naturze, ale jest wynikiem złożonej gry między biologicznymi podstawami, wspólnymi dla zwierząt społecznych, a praktykami kulturowymi, charakterystycznymi dla różnych zbiorowości. Szczególną uwagę profesor Churchland poświęca mózgowi moralnemu, który modulowany jest przez oksytocynę, nazywaną „hormonem uspołecznienia”. Pokazuje ona, że podstaw moralności nie można szukać jedynie w charakterystycznej dla człowieka rozwiniętej dobrze korze przedczołowej mózgu, umożliwiającej planowanie i kontrolę nad działaniem, ale właśnie oksytocynie i jej wpływie na troskę i opiekę nad innymi.

Program

 1. Materiał dodatkowy
 2. Natura i wartości
 3. Materiał dodatkowy
 4. Ewolucja uspołecznienia
 5. Streszczenie
 6. Materiał dodatkowy
 7. Natura pojęć i kategorii
 8. Streszczenie
 9. Materiał dodatkowy
 10. Jak powstaje mózg społeczny?
 11. Streszczenie
 12. Materiał dodatkowy
 13. Oksytocyna a troska o innych
 14. Streszczenie
 15. Materiał dodatkowy
 16. Więcej o neurobiologii uspołecznienia
 17. Streszczenie
 18. Materiał dodatkowy
 19. Materiał dodatkowy
 20. Zaufanie i kooperacja: studium przypadku
 21. Streszczenie
 22. Materiał dodatkowy
 23. Życie w grupie a kultura
 24. Streszczenie
 25. Materiał dodatkowy
 26. Test końcowy

Wymagane umiejętności

Brak wymaganych umiejętności wstępnych koniecznych do uczestnictwa w wykładzie.

Wykładowcy

prof. Patricia Churchland

Profesor nauk kognitywnych i filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (UCSD), współpracuje również z Salk Institute for Biological Studies. Specjalizuje się w filozofii umysłu, neurofilozofii oraz neuroetyce.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki oraz interakcji między poznaniem i technologią. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej