Mózg i moralność

W wykładzie Mózg i moralność profesor Patricia Churchland podejmuje zagadnienie biologicznych podstaw opieki, zaufania i współpracy.

O wykładzie

W wykładzie Mózg i moralność profesor Patricia Churchland podejmuje zagadnienie biologicznych podstaw opieki, zaufania i współpracy. Podążając za Karolem Darwinem, przedstawia ona ewolucyjną ścieżkę uspołecznienia, na końcu której znajdują się zachowania określane powszechnie jako moralne. Ludzka moralność nie polega jej zdaniem na zaprzeczeniu naturze, ale jest wynikiem złożonej gry między biologicznymi podstawami, wspólnymi dla zwierząt społecznych, a praktykami kulturowymi, charakterystycznymi dla różnych zbiorowości. Szczególną uwagę profesor Churchland poświęca mózgowi moralnemu, który modulowany jest przez oksytocynę, nazywaną „hormonem uspołecznienia”. Pokazuje ona, że podstaw moralności nie można szukać jedynie w charakterystycznej dla człowieka rozwiniętej dobrze korze przedczołowej mózgu, umożliwiającej planowanie i kontrolę nad działaniem, ale właśnie oksytocynie i jej wpływie na troskę i opiekę nad innymi.


Kategorie

  • Filozofia
  • Neuroscience
  • Kognitywistyka

Wymagane umiejętności

Brak wymaganych umiejętności wstępnych koniecznych do uczestnictwa w wykładzie.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Chu

Zapisz się

Prowadzący

prof. Patricia Churchland


Profesor nauk kognitywnych i filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (UCSD), współpracuje również z Salk Institute for Biological Studies. Specjalizuje się w filozofii umysłu, neurofilozofii oraz neuroetyce.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Mateusz Hohol


Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii nauki i kognitywistyce. Adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz pracownik Sekcji Kognitywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

/GetMaterial.action?get=