Moda, wiara i fantazja w fizyce

Czy kierowanie się modą, nieskrępowany lot wyobraźni albo ślepa wiara mogą ułatwić naukowcom zrozumienie Wszechświata? Z pewnością nie, a jednak badacze pracujący na froncie współczesnej fizyki są równie podatni na te czynniki, jak wszyscy inni.

O wykładzie

Teoria strun oddaliła się od fizycznej rzeczywistości, gdy była zmuszona zapostulować istnienie dodatkowych wymiarów przestrzennych. Ten radykalny krok zyskał jednak dużą popularność, która przyćmiła naturalną skłonność fizyków do sceptycyzmu. Spektakularne sukcesy mechaniki kwantowej w wyjaśnianiu wszechświata na poziomie atomowym doprowadziły do przyjęcia niezachwianej wiary w to, że musi mieć ona zastosowanie również do znacznie bardziej masywnych obiektów. Tymczasem, w opinii Penrose'a, potrzebne są głębokie zmiany w tej teorii. Według niego, również kosmologia, odwołująca się do rozmaitych fantazyjnych idei dotyczących początku wszechświata, zupełnie pomija pewne kluczowe zagadnienia. Profesor Penrose nie kryje, że jego własne koncepcje również zawierają elementy fantazji – ale w swoim wykładzie uczciwie je identyfikuje.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

  • Fizyka
  • Kosmologia

Wymagane umiejętności

Zasadniczo wykład skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, jednakże pewna rudymentarna znajomość matematyki a także omawianych w wykładzie dyscyplin fizycznych: teorii strun, mechaniki kwantowej i kosmologii może być przydatna.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Penrose 2

Zapisz się

Prowadzący

prof. Roger Penrose


Brytyjski fizyk, kosmolog i matematyk, zainteresowany również naturą umysłu. Profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, a także członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. Znany przede wszystkim z udowodnienia twierdzeń o osobliwościach w ogólnej teorii względności (czego dokonał wraz ze Stephenem Hawkingiem), a także teorii twistorów, która stanowi podstawę jego podejścia do kwantowej grawitacji. Autor wielu wpływowych artykułów naukowych i książek, takich jak "Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach fizyki", "Makroświat, mikroświat i ludzki umysł", "Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości" oraz "Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem" oraz "Cykle Czasu. Nowy niezwykły obraz wszechświata".

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Piotr Urbańczyk


Kognitywista, filozof i logik, doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, redaguje GraniceNauki.pl i opiekuje się kanałem Youtube Centrum Kopernika.

/GetMaterial.action?get=