Łamanie kodów i pierwsze komputery: historia mniej znana

Wykład w sposób popularyzatorski przedstawia podstawy łamania kodów oraz historię powstania pierwszych komputerów.

O wykładzie

Wykład dotyczy historii angielskiego wywiadu ze szczególnym naciskiem na automatyczne metody kodowania i szyfrowania wiadomości. W wykładzie autor skupia się przede wszystkim na historii Tunny która jest mniej znana niż historia Enigmy. Działania wywiadu brytyjskiego zaowocowały powstaniem pierwszych komputerów, co omówione jest szczegółowo w wykładzie.

Kategorie

  • Historia Nauki
  • Matematyka

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG MacCallum

Zapisz się

Prowadzący

prof. Malcolm MacCallum


Malcolm MacCallum jest emeryowanym profesorem matematyki stosowanej Queen Mary University of London oraz byłym dyrektorem Heilbronn Institute for Mathematical Research (2009-12). Jego zaiteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim nie-Newtonowskich teorii grawitacji oraz algebry komputerowej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Bartosz Janik


Bartosz Janik jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/GetMaterial.action?get=