Komunikacja naczelnych różnych od człowieka

W wykładzie Profesor Klaus Zuberbuhler przedstawia wyniki badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat w zakresie komunikacji małp i zastanowi się, co mówią one o ewolucyjnych początkach ludzkiego języka.

O wykładzie

Profesor Klaus Zuberbuhler z Uniwersytetu St. Andres jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie małpiej komunikacji. Jest jednym z twórców obszaru badawczego określanego jako „językoznawstwo naczelnych” (primate linguistics). W swoim wykładzie przedstawi wyniki badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat w tej dziedzinie i zastanowi się, co zdobyte dane mówią o ewolucyjnych początkach ludzkiego języka.

Wykład składa się z sześciu modułów.

1)      Wstęp – trzy poznawcze aspekty języka
2)      Koczkodany – składnia a znaczenie cz. I
3)      Składnia a znaczenie u małp zwierzokształtnych – ciąg dalszy
4)      Człowiekowate – składnia a znaczenie
5)      Człowiekowate - komunikacja intencjonalna

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Kategorie

  • Prymatologia
  • Biologia

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Zuberbuhler

Zapisz się

Prowadzący

prof. Klaus Zuberbuhler


Klaus Zuberbuhler jest prymatologiem i profesorem w School of Psychology and Neuroscience na Uniwersytecie w St. Andrews w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się zarówno obserwacją różnych gatunków naczelnych – zarówno małp Starego Świata, w tym człowiekowatych, jak i małp Nowego Świata, w naturalnym środowisku oraz prowadzi eksperymenty polowe. Specjalizuje się w małpiej komunikacji, jest jednym z najwybitniejszych badaczy w tej dziedzinie. Współzałożyciel obszaru badawczego określanego jako „lingwistyka naczelnych”, w ramach którego łączy się tradycyjne metody językoznawstwa z metodami etologii w badaniu komunikacji naczelnych różnych od człowieka.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

red. Łukasz Kwiatek


Łukasz Kwiatek jest redaktorem Działu Nauka "Tygodnika Powszechnego", członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i doktorantem na Wydziale Filozoficznym UPJPII.

/GetMaterial.action?get=