Heurystyki a myślenie prawnicze

Czym są heurystyki i jaką rolę odgrywają w przetwarzaniu informacji i myśleniu prawniczym? W jaki sposób zakotwiczenie może wpływać na decyzje podejmowane przez sędziów?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • HeAMyPr
 • 3  materiały filmowe
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Profesor Fritz Strack omawia w swoim wykładzie rolę, jaką w naszym myśleniu pełnią heurystyki, czyli uproszczone schematy wnioskowania. Przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich dekadach, które ukazują, w jaki sposób pozornie nieznaczące informacje wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Szczególną uwagę poświęca on zakotwiczeniu (anchoring), czyli zjawisku polegającemu na tym, że przedstawienie nieistotnej informacji znacząco wpływa na wydawane osądy. 

Rezultaty wielu eksperymentów psychologicznych pozwalają na zrozumienie, jak bardzo ludzki umysł jest podatny na manipulację, którą trudno jest nam sobie uświadomić. Może to mieć istotne znaczenie z perspektywy sądowego stosowania prawa. W ostatniej części wykładu prof. Strack zarysowuje perspektywę wykorzystania w prawie wiedzy dotyczącej mechanizmów zakotwiczenia.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Wprowadzenie do wykładu
 2. Heurystyki
 3. Lektura uzupełniająca
 4. Lektura uzupełniająca II
 5. Pytania testowe
 6. Przetwarzanie informacji
 7. Lektura uzupełniająca
 8. Pytania testowe
 9. Zakotwiczenie i postępowania sądowe
 10. Lektura uzupełniająca
 11. Lektura uzupełniająca II
 12. Pytania testowe

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

prof. Fritz Strack

Psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu w Würzburgu. Bada między innymi poznanie społeczne, procesy decyzyjne, emocje, a także rolę, jaką w myśleniu odgrywają uproszczone schematy wnioskowań (heurystyki).

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej