Copernicus Festival

Heurystyki a myślenie prawnicze

Czym są heurystyki i jaką rolę odgrywają w przetwarzaniu informacji i myśleniu prawniczym? W jaki sposób zakotwiczenie może wpływać na decyzje podejmowane przez sędziów?

O wykładzie

Profesor Fritz Strack omawia w swoim wykładzie rolę, jaką w naszym myśleniu pełnią heurystyki, czyli uproszczone schematy wnioskowania. Przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich dekadach, które ukazują, w jaki sposób pozornie nieznaczące informacje wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Szczególną uwagę poświęca on zakotwiczeniu (anchoring), czyli zjawisku polegającemu na tym, że przedstawienie nieistotnej informacji znacząco wpływa na wydawane osądy. 

Rezultaty wielu eksperymentów psychologicznych pozwalają na zrozumienie, jak bardzo ludzki umysł jest podatny na manipulację, którą trudno jest nam sobie uświadomić. Może to mieć istotne znaczenie z perspektywy sądowego stosowania prawa. W ostatniej części wykładu prof. Strack zarysowuje perspektywę wykorzystania w prawie wiedzy dotyczącej mechanizmów zakotwiczenia.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

  • Psychologia
  • Nauki prawne
  • Neuroscience

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: HeAMyPr

Zapisz się

Prowadzący

prof. Fritz Strack


Psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu w Würzburgu. Bada między innymi poznanie społeczne, procesy decyzyjne, emocje, a także rolę uproszczonych schematów wnioskowań (heurystyk), w naszym myśleniu.
Jest autorem i współautorem wielu często cytowanych publikacji, takich jak książka "Social cognition: How individuals construct social reality" (New York: Psychology Press) czy artykuły "Reflective and impulsive determinants of social behavior" (Personality and social psychology review 8 (3), 2004) i "Ease of retrieval as information: Another look at the availability heuristic" (Journal of Personality and Social psychology 61 (2)).

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

/GetMaterial.action?get=