">

Geometria myślenia

Jak nasz umysł przetwarza pojęcia? Co geometria ma wspólnego z naszym codziennym myśleniem?  

Zapisz się
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
  • GeMy
  • 3  materiały filmowe
  • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Jak nasz umysł kategoryuje rzeczywistość? Jak powstają pojęcia? Czy na co dzień myślimy strukturami matematycznymi? 

W niniejszym wykładzie prof. Peter Gärdenfors prezentuje swoją wpływową teorię "geometrii myślenia", zgodnie z którą ludzki umysł kategoryzuje rzeczywistość, tworzy pojęcia i reprezentuje właności obiektów przy wykorzystaniu struktur geometrycznych i topologicznych. Teoria ta rozwiązuje nie tylko szereg problemów, z jakimi borykają się konkurencyjne teorie kategoryzacji zyskała wsparcie w wynikach badań z zakresu robotyki kognitywnej.

Wykład został wzbogacony o szereg materiałów dodatkowych i podzielony na następujące części:

1. Wstęp do kognitywistyki pojęć
2. Architektura przestrzeni pojęciowych
3. Uczenie się i kategoryzacja


Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

Program

  1. Wprowadzenie do wykładu
  2. Wstęp do kognitywistyki pojęć
  3. Architektura przestrzeni pojęciowych
  4. Uczenie się i kategoryzacja
  5. Podsumowanie wykładu
  6. Lektury uzupełniające

Wymagane umiejętności

brak  

Wykładowcy

prof. Peter Gärdenfors

Profesor nauk kognitywnych na Uniwersytecie w Lund. Współautor teorii zmiany przekonań (w logice i filozofii) oraz twórca teorii przestrzeni pojęciowych.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych podstaw kognitywityki. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej