Geometria myślenia

Jak nasz umysł przetwarza pojęcia? Co geometria ma wspólnego z naszym codziennym myśleniem?
 

O wykładzie

Jak nasz umysł kategoryuje rzeczywistość? Jak powstają pojęcia? Czy na co dzień myślimy strukturami matematycznymi? 

W niniejszym wykładzie prof. Peter Gärdenfors prezentuje swoją wpływową teorię "geometrii myślenia", zgodnie z którą ludzki umysł kategoryzuje rzeczywistość, tworzy pojęcia i reprezentuje właności obiektów przy wykorzystaniu struktur geometrycznych i topologicznych. Teoria ta rozwiązuje nie tylko szereg problemów, z jakimi borykają się konkurencyjne teorie kategoryzacji zyskała wsparcie w wynikach badań z zakresu robotyki kognitywnej.

Wykład został wzbogacony o szereg materiałów dodatkowych i podzielony na następujące części:

1. Wstęp do kognitywistyki pojęć
2. Architektura przestrzeni pojęciowych
3. Uczenie się i kategoryzacja

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę otrzymanych przez Fundację Centrum Kopernika w 2017 roku.
 

Kategorie

  • Filozofia
  • Kognitywistyka

Wymagane umiejętności

brak
 

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: GeMy

Zapisz się

Prowadzący

prof. Peter Gärdenfors


Profesor nauk kognitywnych na Uniwersytecie w Lund, członek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Znany przede wszystkim ze swojego wkładu do logiki i filozofii jako jeden ze współautorów teorii zmiany przekonań oraz do kognitywistyki jako twórca teorii przestrzeni pojęciowych. Autor książek takich jak: Conceptual Spaces: The Geometry of Thought (MIT Press 2000), The Dynamics of Thought (Springer 2005), The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces (MIT Press 2014) oraz wydanej w Polsce Jak Homo stał się sapiens: O ewolucji myślenia (Wyd. Czarna Owca 2010).

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

/GetMaterial.action?get=