Geneza struktury i piękna wszechświata

W wykładzie "Geneza struktury i piękna wszechświata" Julian Barbour kreśli fascynującą wizję początku piękna i struktury wszystkiego, co nas otacza.

O wykładzie

W wykładzie "Geneza struktury i piękna wszechświata" Julian Barbour kreśli fascynującą wizję początku piękna i struktury wszystkiego, co nas otacza. Zgodnie z przedstawioną przez niego hipotezą za ich powstanie odpowiadają istniejące poza czasem prawa geometrii. Wskazuje on na rolę kształtu, a także porusza zagadnienie symetryczności praw przyrody.
Istotny element jego rozważań w wykładzie stanowi druga zasada termodynamiki i sciśle z nią związane pojęcia entropii i strzałki czasu. Nawiązuje on również do swojego słynnego poglądu, zgodnie z którym czas realnie nie istnieje. W przystępny, a momentami także zabawny sposób Brytyjski uczony wyjaśnia powiązane z tymi zagadnieniami problemy oraz wskazuje na ich znaczenie zarówno z perspektywy kosmologii, jak i codziennego życia każdego z nas.

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Kategorie

  • Filozofia Przyrody
  • Fizyka
  • Kosmologia
  • Astronomia

Wymagane umiejętności

Brak (przydatna będzie znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej).

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG JB

Zapisz się

Prowadzący

prof. Julian Barbour


Julian Barbour to angielski fizyk, kosmolog i historyki nauki. Od czasu obrony doktoratu nie jest związany na stałe z żadną uczelnią. Jego badania dotyczą fundamentalnych zagadnień fizyki, a ich celem jest między innymi usunięcie z języka tej nauki pojęć o charakterze nieobserwacyjnym. Jednym z jego najsłynniejszych stwierdzeń jest uznanie, że czas w rzezczywistości nie istnieje, a w konsekwencji pojęcie "czas" należy zastąpić innymi. Prowadzi stronę internetową: http://www.platonia.com

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

/GetMaterial.action?get=