Ewolucyjne korzenie natury ludzkiej

W niniejszym wykładzie profesor Tetsuro Matsuzawa rzuca nowe światło na zagadnienie natury ludzkiej, wykorzystując doświadczenie płynące z wieloletnich badań naczelnych.

O wykładzie

W niniejszym wykładzie profesor Tetsuro Matsuzawa rzuca nowe światło na tytułowe zagadnienie natury ludzkiej, wykorzystując doświadczenie płynące z wieloletnich badań naczelnych. W szczególności przygląda się czterem cechom, które zdaniem lingwistów, antropologów, filozofów i psychologów wyróżniają człowieka spośród pozostałych naczelnych. Do cech tych należą: imitacja, czyli zdolność do precyzyjnego naśladowania zachowań, która umożliwia przekaz kulturowy; język, który dzięki symbolicznemu charakterowi i gramatyce wyróżnia ludzką komunikację; stabilna leżąca postawa, która okazuje się dla człowieka cechą bardziej unikalną niż dwunożność; i wreszcie wyobraźnia, która pozwala ludziom udawać się w „mentalne podróże w czasie i przestrzeni”. Przywołując badania własne, prowadzone z udziałem szympansów, profesor Matsuzawa przedstawia wiarygodny scenariusz ewolucji tego, co uczyniło nas ludźmi.

Kategorie

  • Prymatologia
  • Antropologia
  • Kognitywistyka

Wymagane umiejętności

Brak wymaganych umiejętności wstępnych koniecznych do uczestnictwa w wykładzie.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: WG Matsuzawa

Zapisz się

Prowadzący

prof. Tetsuro Matsuzawa


Światowej sławy prymatolog, od początku swojej kariery akademickiej związanym z Uniwersytetem Kioto. Od 1976 r. pracuje w Centrum Badawczym Naczelnych, gdzie zajmuje się badaniem szeroko rozumianej inteligencji różnych gatunków małp. Światowe uznanie przyniósł mu „Projekt Ai”, w ramach którego uczył szympansy operacji numerycznych – przede wszystkim rozpoznawania i porządkowania małych liczb naturalnych. Jego najbardziej znaną podopieczną jest szympansica Ai, której imię (od japońskiego słowa „kochać”) oddaje nastawienie prof. Matsuzawy do partnerów – profesor obraziłby się za nazwanie małp „obiektami” – jego badań. Poza licznymi eksperymentami laboratoryjnymi prof. Matsuzawa przeprowadził również szereg badań terenowych na różnych gatunkach naczelnych. Autor ponad 130 artykułów naukowych, a także redaktor najważniejszych książek poświęconych zdolnościom poznawczym różnych naczelnych i ich zachowaniom oraz strategiom życiowym w środowisku naturalnym.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

mgr Kinga Wołoszyn


Psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania dotyczące uwagi i przetwarzania bodźców emocjonalnych, interesuje się prymatologią.

/GetMaterial.action?get=