Czy wszechświat jest tylko jeden?

Obserwowalny wszechświat, choć niewyobrażalnie ogromny, najpewniej stanowi tylko wycinek całego Uniwersum.

O wykładzie

Jak mogą wyglądać obszary leżące poza naszym "kosmicznym horyzontem"? Czy to, co nazywamy Kosmosem, stanowi tylko jeden z wielu "wszechświatów bąbelkowych", nieustannie wyłaniających się w kolejnych wielkich wybuchach i rządzących się innymi prawami fizyki? Czy taki "Multiwszechświat" miał początek? No i wreszcie - czy próbująca odpowiedzieć na te pytania tzw. teoria wiecznej inflacji, jest jedynie niesprawdzalną spekulacją? Na wszystkie te pytania w przystępny sposób odpowiada prof. Alexander Vilenkin, wybitny kosmolog, jeden z pionierów teorii wiecznej inflacji oraz kwantowej kreacji wszechświata.

Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

  • Filozofia
  • Fizyka
  • Kosmologia
  • Astronomia

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: UnivMulti

Zapisz się

Prowadzący

prof. dr hab. Alexander Vilenkin


Urodzony w Charkowie amerykański fizyk i kosmolog, dyrektor Instytutu Kosmologii na Uniwersytecie Tufts. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrował w 1976 r., po tym jak KGB uniemożliwiło mu podjęcie studiów doktoranckich w ZSRR. Najbardziej znany jako jeden z pionierów teorii wiecznej inflacji. Wspólnie z Arvinem Bordem i Alanem Guthem udowodnił, że nawet rozszerzający się multiwszechświat, pełen wielkich wybuchów zradzających kolejne "wszechświaty bąbelkowe", musiał mieć swój początek. Jako jeden z pierwszych rozważał modele kwantowej kreacji (multi)wszechświata z niczego. Autor ponad 150 publikacji naukowych, a także książki popularnonaukowej "Many Worlds in One: The Search for Other Universes" ("Wiele światów w jednym. W poszukiwaniu innych wszechświatów").

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Tomasz Miller


Tomasz Miller (ur. 1986) - fizyk matematyczny, doktorant na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zajmuje się geometrią lorentzowską, stanowiącą matematyczną podbudowę ogólnej teorii względności, oraz geometrią nieprzemienną, a także popularyzacją nauki. Członek i były stypendysta Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

/GetMaterial.action?get=