Czy czas istnieje na najbardziej podstawowym poziomie?

Czym właściwie jest czas? Czy istniał on od zawsze, czy może powstał wraz z wszechświatem?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • CZ
 • 5  materiałów filmowych
 • Nieograniczony dostęp

O wykładzie

Pytanie o naturę czasu od wieków interesuje filozofów. Rozwój nauki w dwudziestym wieku sprawił, że to fizyka jest obecnie dziedziną, której przedstawiciele mają najwięcej do powiedzenia na temat czasu. Jedna z kwestii, jakie analizują, dotyczy "początku" czasu i jego istnienia na najbardziej podstawowym poziomie. Wykład Clausa Kiefera wprowadza Słuchaczy w tę problematykę i umożliwia zrozumienie kilku fundamentalnych problemów współczesnej fizyki również osobom nieposiadającym zaawansowanej wiedzy naukowej.   

W wykładzie omówione zostają różne koncepcje czasu. Czas w ogólnej teorii względności jest wielkością dynamiczną, natomiast w mechanice kwantowej traktowany jest jako parametr zewnętrzny. Rozważany jest problem czasu w (wybranej) teorii, unifikującej mechanikę kwantową i ogólną teorię względności. Na wykład składa się omówienie ewolucji pojęcia czasu w fizyce, przedstawienie uzasadnienia dla konieczności wprowadzenia kwantowej teorii grawitacji oraz jej wpływ na interpretację kosmologii kwantowej bez czasu. Ponadto poruszone jest zagadnienie strzałki czasu, która pojawia się jako przybliżenie w kwantowej teorii grawitacji. Wykład zakończony jest krótkim podsumowaniem przedstawionych zagadnień.


Wykład został przetłumaczony i opracowany w ramach zadania "Przełomy w naukach matematyczno-fizycznych – cykl wykładów on-line na Copernicus College", finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę; umowa nr 761/P-DUN/2019.

Program

 1. Wstęp
 2. O historii czasu począwszy od Newtona, przez Einsteina do współczesności
 3. Test
 4. Dlaczego kwantowa teoria grawitacji?
 5. Test
 6. Kosmologia kwantowa
 7. Test
 8. Strzałka czasu
 9. Test

Wymagane umiejętności

Brak.

Kategorie

Wykładowcy

prof. Claus Kiefer

Fizyk teoretyczny, profesor Uniwersytetu w Kolonii. Zajmuje się m.in. problematyką grawitacji kwantowej.

Czytaj więcej

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Krzysztof Pelczar

Fizyk komputerowy, pracownik Zakładu Doświadczalnej Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej