Tomasz Dekert

dr Tomasz Dekert

Religioznawca, interesuje się kulturą wczesnochrześcijańską, przede wszystkim w aspekcie problematyki orto- i heterodoksji oraz rozwoju tradycji i imaginarium. Ponadto zajmuje się również problematyką liturgii chrześcijańskiej widzianej przez pryzmat antropologicznych teorii rytuału. Autor wielu publikacji, w tym dwóch książek poświęconych aspektom myśli i działalności polemicznej Ireneusza z Lyonu oraz szeregu artykułów opublikowanych m.in. w Studia Religiologica, Vox Patrum, Forum Philosophicum. Popularyzator nauki.