Michał Wierzchoń

dr hab. Michał Wierzchoń

Psycholog poznawczy, Kierownik Laboratorium Badań Świadomości C-Lab (www.c-lab.pl). W latach 2012-2017 był członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, obecnie członek Komitetu Psychologii PAN i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Autor wielu publikacji naukowych, w tym książki Granice Świadomości: W poszukiwaniu poznawczego modelu świadomości oraz artykułów opublikowanych na łamach czasopism, takich jak: Journal of Cognitive Psychology, PLoS One, Journal of Pain czy Consciousness and Cognition. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim tematykę świadomości i nieświadomości w ujęciu poznawczym: prowadzi między innymi badania dotyczące subiektywnych miar świadomości, uczenia mimowolnego, percepcji subliminalnej, rywalizacji obuocznej i substytucji sensorycznej.