Michał Heller

prof. dr hab. Michał Heller

Założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. W 2008 roku jako pierwszy Polak został laureatem prestiżowej Nagrody Templetona (ang. Templeton Prize), którą przeznaczył na ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Pomysłodawca i pierwszy dyrektor Centrum. Doktor honoris causa wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Warszawskiej. Odznaczony licznymi wyróżnieniami m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Ecce Homo, medalem Plus ratio quam vis czy Nagrodą dla Popularyzatora Nauki przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową za całokształt działalności. Autor kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych.