Michael Arbib

prof. Michael Arbib

Autor kilkudziesięciu książek i setek artykułów naukowych. Do ich grona zaliczają się m.in. takie dzieła jak: How the Brain Got Language: The Mirror System Hypothesis, Theories of abstract automata, The Metaphorical Brain 2: Neural Networks and Beyond. Prace, w których łączył wiedzę z zakresu informatyki i neuronauki miały ogromny wpływ na ukształtowanie się współczesnej neuronauki obliczeniowej. Jest pionierem na polu interdyscyplinarnego wyjaśniania mechanizmów poznawczych ludzi i zwierząt. Będąc członkiem grupy badawczej Giacomo Rizzolattiego odpowiedzialnej za odkrycie neuronów lustrzanych, zaproponował hipotezę o ewolucyjnym związku pomiędzy neuronami lustrzanymi, imitacją oraz ewolucją języka.