Mateusz Hohol

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ (https://mcll.edu.pl). Badacz poznania matematycznego i przestrzennego, czyli tego jak umysł radzi sobie z liczbami i geometrią; interesuje się również pojęciowymi i metodologicznymi problemami nauk o poznaniu oraz interakcjami między umysłem i nowymi technologiami. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” (CCPress 2013), „Umysł matematyczny” (CCPress 2014) i „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020) oraz artykułów w czasopismach naukowych, takich jak Psychological Research, Acta Psychologica, Animal Cognition, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Integrative Neuroscience, Theory & Psychology, Synthese, Frontiers in Psychiatry, American Journal of Bioethics, Foundations of Science, Scientific Reports. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Więcej informacji: https://hohol.pl