Mateusz Hohol

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii. Badacz poznania matematycznego, czyli tego jak ludzki umysł radzi sobie z liczbami i geometrią; interesuje się również pojęciowymi i metodologicznymi problemami psychologii i (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” (CCPress 2013), „Umysł matematyczny” (CCPress 2014) i „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020) oraz artykułów w czasopismach naukowych, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Integrative Neuroscience, Theory & Psychology, Synthese, Foundations of Science, Scientific Reports. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Więcej informacji: https://hohol.pl