Marta Łukowska

dr Marta Łukowska

Psycholog. Zajmuje się badaniami świadomości cielesnej i interoceptywnej oraz ich związkami z metapoznaniem. Popularyzatorka nauki.