Marek Kuś

prof. dr hab. Marek Kuś

Profesor nauk fizycznych, specjalista z zakresu ontologii formalnej, fizyki chaosu i zjawisk nieliniowych, informatyki kwantowej i filozoficznych problemów nauk ścisłych. Pracownik i były dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Pracuje też w Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej na Politechnice Warszawskiej. Autor ponad 100 artykułów naukowych, jego prace były cytowane ponad 5,5 tysiąca razy.