Marek Jakubiec

dr Marek Jakubiec

Filozof i prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania na styku filozofii, prawa i nauk kognitywnych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zajmuje się również działaniami edukacyjnymi i popularyzacją wiedzy.