Marek Jakubiec

dr Marek Jakubiec

Filozof i prawnik, pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej zajmuje się badaniami na styku filozofii, prawa i nauk kognitywnych. Członek zespołu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, dyrektor Copernicus College.