Marek Binder

dr hab. Marek Binder

Psycholog, doktor habilitowany nauk społecznych. Pracuje w Zakładzie Psychofizjologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród jego zainteresowań znajdują się badania nad pamięcią i kwestia natury świadomości.