Marcin Miłkowski

dr hab. Marcin Miłkowski

 Kognitywista i filozof, pracownik naukowy IFiS PAN, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zagadnieniami filozofii kognitywistyki, w szczególności mechanistycznym i obliczeniowym wyjaśnianiem procesów poznawczych, a także lingwistyką komputerową. Kieruje grantem badawczym "Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych" finansowanym przez NCN w ramach programu Sonata Bis. Laureat wielu nagród i stypendiów, w tym nagrody I Wydziału PAN im. T. Kotarbińskiego, Nagrody Narodowego Centrum Nauki oraz Nagrody Herberta Simona przyznanej mu przez IACAP za "znaczący wkład w badania nad podstawami obliczeniowej neuronauki poznawczej". Autor wielu publikacji, w tym książki Explaining the computational mind wydanej przez MIT Press w 2013 r. oraz  artykułów, które ukazały się w czasopismach takich jak: Synthese, Biology and Philosophy, Minds and Machines, Biosemiotics, Entropy czy Software: Practice and Experience.