Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

Prawnik–praktyk, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, gospodarczego i autorskiego (w obszarze IT). Zajmuje się też filozofią nauki, a w szczególności filozofią nauk społecznych i filozofią ekonomii. Z tej ostatniej prowadził szereg wykładów popularnonaukowych oraz kursowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, których owocem jest książka Filozofia ekonomii. W ostatnim czasie ukazała się jego nowa praca zatytułowana Granice naturalizacji prawa. Popularyzator nauki, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii.