Maciej Trojan

dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

Psycholog. Interesuje się problematyką ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorii umysłu, kompetencji numerycznych zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych.  Prowadzi zarówno laboratoryjne, jak i terenowe badania nad zachowaniami zwierząt. Autor wielu publikacji naukowych, w tym książki Na tropie zwierzęcego umysłu. Członek Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science (PWS) w Wildlife Research Center (WRC) na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii. Popularyzator nauki.