Maciej Dulewicz

Maciej Dulewicz

Studiował teologię (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum), filozofię (Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Jagielloński), kognitywistykę (Uniwersytet Jagielloński) i neurobiologię (Uniwersytet Jagielloński). Jego zainteresowania obejmują problemy neuropsychologii, w szczególności neuroestetyki, neurobiologicznych podstaw percepcji wzrokowej, świadomości oraz religijności. Obecnie analizuje modele chorób neurodegeneracyjnych i możliwości ich wczesnego wykrywania z wykorzystaniem fMRI i PET.