Łukasz Kurek

dr Łukasz Kurek

Filozof i prawnik. Laureat stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor książki Dualizm przekonań. Współredaktor takich prac jak: Philosophy in Neuroscience, Between Philosophy and Science, The Emergene of Normative Orders. Przetłumaczył Dźwignie wyobraźni Daniela Dennetta. Popularyzator nauki. Autor wielu artykułów popularnonaukowych opublikowanych w "Tygodniku Powszechnym".