Łukasz Jach

dr Łukasz Jach

Psycholog i socjolog. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor oraz współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii jakości życia, psychologii ewolucyjnej i psychologii ekonomicznej. Aktualnie zajmuje się rozwijaniem koncepcji światopoglądu naukowego oraz jego psychologicznych uwarunkowań i korelatów. Popularyzator nauki.