Krzysztof Zamorski

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Historyk, specjalista z zakresu teorii i metodologii historii. Autor licznych publikacji naukowych, m.in. książki Dziwna rzeczywistość: wprowadzenie do ontologii historii. Redaktor czasopisma naukowego Historyka. W latach 1994-2003 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.