Krzysztof Pelczar

dr Krzysztof Pelczar

Doktor nauk fizycznych, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy naukowej zajmuje się poszukiwaniem podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta oraz oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii. Publikował m. in. w czasopismach Nature, Science, Physical Review D.