Kinga Wołoszyn

mgr Kinga Wołoszyn

Psycholog. Wyniki swoich badań publikowała m.in w czasopismach Brain Structure and Function, Frontiers in Human Neuroscience, PeerJ czy Frontiers in Psychology. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim mechanizmy uwagi i przetwarzania bodźców emocjonalnych. Interesuje się prymatologią. Popularyzatorka nauki. Autorka wielu artykułów popularnonaukowych wydanych m.in. w "Tygodniku Powszechnym".