John Gray

prof. John Gray

Angielski filozof i politolog, jeden z najbardziej znanych i wpływowych współczesnych teoretyków polityki i społeczeństwa. Wykładał na uniwersytetach Oksfordzkim, Harvarda i Yale. Do połowy lat osiemdziesiątych rozwijał klasyczny liberalizm ekonomiczny, popierając politykę Margaret Thatcher, jednak później stał się krytykiem oświeceniowych idei postępu, humanizmu i scjentyzmu, a także nieograniczoności wolnego rynku. Współcześnie propaguje idee umiarkowanego liberalizmu, rozumianego jako poszukiwanie „modus vivendi” w świecie zdominowanym przez nieuniknione konflikty wartości. W języku polskim ukazały się jego książki, takie jak: Liberalizm, Po liberalizmie, Czarna msza, Dwie twarze liberalizmu, Herezje oraz Al-Kaida i korzenie nowoczesności.