John Barrow

prof. John Barrow

Matematyk i fizyk, jeden z głównych twórców „rozumowania antropicznego” – specyficznego sposobu zmagania się z pytaniami o przyczyny, dla których Wszechświat jest taki, jaki jest. Odpowiedzi te są silnie umotywowane naukowo, mają jednak bardzo poważne konsekwencje światopoglądowe. Profesor Barrow jest również popularyzatorem nauki oraz dramatopisarzem. Od 2003 roku jest członkiem British Royal Society, które w 2008 uhonorowało go Nagrodą Faradaya. Od 1999 roku Dyrektor Millennium Mathematics Project, którego celem jest nauka matematyki dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Doktor honoris causa Uniwersytetów w Hertfordshire, Sussex, Durham, South Wales oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.