Jerzy Vetulani

prof. dr hab. Jerzy Vetulani

Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences. Związany z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych od momentu jego powstania w 2008 roku, w którym kierował zespołem badawczym Neuroscience. Wykładowca wielu uczelni m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Laureat licznych prestiżowych nagród, w tym Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu, Nagrody Kopernikańskiej i Nagrody Popularyzator Nauki. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeden z najczęściej cytowanych polskich uczonych – autor kilkuset artykułów opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych oraz kilku bestsellerowych książek: Jak usprawnić pamięć?, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice oraz Piękno neurobiologii. W 2015 roku ukazały się dwa wywiady-rzeki z prof. Vetulanim: Bez ograniczeń (z Marią Mazurek) oraz Mózg i błazen (z Marcinem Rotkiewiczem). Zmarł w 2017 r.