Jarosław Ligęza

mgr Jarosław Ligęza

Tematem twórczości pasjonuje się od początku swojej działalności zawodowej. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Podczas setek warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów weryfikował pozytywnie możliwości stymulowania kreatywności w szkole. Prowadząc szkolenia w firmach zajmował się w praktyce tworzeniem i wdrażaniem innowacji. Jest autorem systemu rozwoju innowacyjności w kilku firmach, stworzył model rozwoju kompetencji kreatywnej w organizacji oraz współtworzył model rozwoju liderów innowacyjności.