Jan Kozłowski

prof. dr hab. Jan Kozłowski

Biolog ewolucyjny, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i członek krajowy czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Należy do European Society for Evolutionary Biology oraz Society for Experimental Biology. Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznanej mu w 2016 roku za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efekt optymalnej alokacji zasobów. Ponadto laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki. Większość jego publikacji ukazała się w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak Integrative & Comparative Biology, Evolutionary Ecology Research, PNAS, American Naturalist, Theoretical Population Biology, Evolution, Ecological Modeling, Journal of Experimental Biology, Proceedings of the Royal Society of London B, PLOS One.