Jakub Ryszard Matyja

mgr Jakub Ryszard Matyja

Filozof i kognitywista, magisterium obronił na Uniwersytecie w Edynburgu w Wielkiej Brytanii. Jego naukowe zainteresowania oscylują wokół filozofii kognitywistyki, wyjaśnień mechanistycznych w psychologii i neuronauce oraz filozofii umysłu. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach takich jak Psychomusicology, Philosophical Psychology, Frontiers in Psychology, Constructivist Foundations, Frontiers in Human Neuroscience. Laureat Nagrody Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe, główny wykonawca grantu NCN Embodied Music Cognition oraz wykonawca projektu NCN Cognitive Science in Search of Unity. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i kognitywistyki muzyki oraz psychologii wyobraźni na Uniwersytecie SWPS.