Grzegorz Blicharz

dr Grzegorz Blicharz

Doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada na Uczelni Łazarskiego, laureat konkursu NCN Sonata 14 (2019), laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2018-2021, academic visitor na Uniwersytecie Oksfordzkim (2020), Colaborador honorario na Wydziale Prawa UNED w Madrycie, dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris”, członek redakcji czasopisma „Forum Prawnicze” i „Prawo w Działaniu”.