Gregory Chaitin

prof. Gregory Chaitin

Profesor Chaitin jest naukowcem amerykańsko-argentyńskiego pochodzenia, który zainteresowany jest związkiem matematyki i teorii informacji z biologią, a zwłaszcza z teorią ewolucji. Jego wkład w naukę (i program nauczania przyszłych informatyków) obejmuje między innymi algorytmiczną teorię informacji, złożoność Kołmogorowa-Chaitina, stałą Chaitina (liczbę omega) i algorytm Chaitina. Niezależnie od tego zajmuje się również metafizyką i filozofią matematyki. Dzięki swojemu dorobkowi naukowemu współcześnie stawiany jest na równi z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem, Alanem Turingiem i Kurtem Gödelem. Doktor honoris causa Uniwersytetu Maine oraz laureat medalu Leibniza.