Giuseppe di Pellegrino

prof. Giuseppe di Pellegrino

Dyrektor Jednostki Organizacyjnej (UOS) Cesena w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Bolońskiego. Prowadził badania z zakresu psychologii i neuronauki w wielu laboratoriach na całym świecie, analizując neuronalne i poznawcze mechanizmy uwagi oraz reprezentacji przestrzeni. Jego prace ujawniły istnienie wizualnej przestrzeni peryferyjnej skoncentrowanej na dłoni oraz jej modulujący wpływ na percepcję dotykową. Pokazał również, że selektywna uwaga wzrokowa jest modulowana przez położenie ręki w przestrzeni oraz przez dostępność określonego obiektu do jego schwytania. Jest autorem wielu publikacji, cytowanych ponad 10000 razy.